Jordvärme

Ett gott alternativ till Bergvärme när borrning inte är möjlig. Jordvärme är en stabil och lätthanterlig värmekälla och helt bekymmersfri när väl jordvärmepumpen kommit på plats och arbetet avslutats.

Jordvärme är ett bra alternativ när inte installation av bergvärme är möjligt. Processen är relativt enkel och ger ofta ett mycket bra resultat. Jordvärmepumpar kan  sänka er uppvärmingskostnad med upp till 85%.

Med Jordvärme får du förnyelsebar energi direkt ifrån marken. Din jordvärmepump levererar helt enkelt solenergi som lagrats i marken, på någon meters djup.

Tekniken är beprövad och underhållet är lågt vilket gör att du kan se din besparing redan ifrån första dagen efter installationen, trots den initiala investeringen.

Jordvärme behöver en del tomtyta men det färdiga systemet fortsätter att leverera år efter år. En jordvärmepump har en normal livslängd på 20-30 år. En väl omhändertagen värmepump kan mycket väl hålla längre än så.

Drillwell gräver Jordvärme

Hur fungerar jordvärme?

En jordvärmepump värmer upp din bostad eller fastighet genom att utnyttja solenergi som lagrats djupt ner i marken. Så här går det till:

Jordvärme - Så fungerar det
1

Grävning

På en meters djup grävs en kollektorslinga ned.

2

Jordvärmen tas upp

Genom slingan cirkulerar en vätska och den värmen som har lagrats i jordbädden tas upp av vätskan.

3

Vätskan pumpas upp

Den uppvärmda vätskan pumpas upp till huset

4

Jordvärmepumpen utvinner värmen

Med kompressorteknik utvinner jordvärmepumpen värmen ur vätskan.

5

Retur

Vätskan pumpas åter ner under marken igen för att på nytt värmas upp.

Hur går installationen till?

Installation av jordvärme kan tyckas komplicerad. Men vi hjälper dig genom hela processen. Så här fungerar en normal installation av jordvärme, från början till slut.

Utomhusarbetet inleds

Grävmaskin etableras. Dikning på marken eller tomten sker. 

Kollektorslang läggs ned

Nu sänks kollektorslangar ned i diken och täcks igen. Marken återställs enligt önskemål.

Inomhusarbetet inleds

Gammal utrustning demonteras och den nya värmepumpen ställs på plats. En certifierad elmontör ansluter värmepumpen till villans elnät.

Sammankoppling

Nu kopplas värmepumpen ihop med jordvärmeslingan.

Färdig installation

När installationen börjar bli färdig tilläggsfylls rören för att avlägsna eventuell luft i systemet. Du får samtidigt en genomgång av din nya värmepump av oss.

Ditt jordvärmesystem är nu färdigt.

Hur mycket kan du spara med jordvärme?

En installation av jordvärme är en lönsam investering för både ekonomi och miljö.

1

Långsiktig investering

Först och främst är en jordvärmepump en långsiktig investering då ni sänker er kostnad för uppvärmning. Över tid så ger en jordvärmepump tillbaka hela sin investeringskostnad. Man brukar säga att investeringen är betald inom 5-10 år. 

2

Ekonomisk från dag ett

Även om en investering i jordvärme görs via ett lån så sparar ni pengar från första dagen. Besparingen är normalt högre än vad både räntor och amorteringar är tillsammans. 

3

Husvärde

Som grädde på moset så är jordvärme något som ökar värdet på ert hus markant. I Sverige är värmepump den uppvärmning som påverkar köpintresset mest positivt (enl. Mäklarsamfundet). Så inte nog med besparingar som görs under tiden ni nyttjar er jordvärme så visar sig fördelarna även om ni en dag väljer att sälja ert hus eller fastighet.

Fördelar och Nackdelar med Jordvärme

Ekonomiskt:
Jordvärme innebär oftast en mycket stor besparing i kostnaden för uppvärmning av din fastighet. Ofta kan du börja spara pengar redan från första dagen. Dessutom höjer jordvärme värdet på ditt hus.

Miljövänligt:
Den enda direkta miljöpåverkan installationen har är den el som används av din värmepump. En marginell förbrukning i förhållandet till alternativa uppvärmningssystem. 

Bekvämt:
Normalt sett sköter värmepumpen sig själv utan problem och underhåll. 

Stor investering:
Värmepump, grävning och installation blir tillsammans en investering. Besparingen blir emellertid så stor att du ofta kan börja spara pengar från första dagen, även om du lånat pengar till installationen.

Utrymmeskrävande:
För att kunna installera jordvärme behöver du plats för att kunna gräva ned hela jordvärmeslingan. Det krävs mer plats än man tror, och gör en viss åverkan på tomten under en övergångsperiod. Om du är tveksam till detta, kan du istället överväga bergvärme eller luftvärme istället. 

Kräver tillstånd:
För att installera bergvärme krävs tillstånd från kommunen. Det brukar oftast vara en formalitet, såvida det inte är väldigt många av dina allra närmaste grannar som redan borrat efter bergvärme. Även här hjälper vi dig med hela processen.

Kostnadsfri offert och hjälp hela vägen

Vi ger dig alltid vägledning, tips och råd innan du fattar ett beslut för installation av bergvärme eller jordvärme. Vid brunnsborrning erbjuder vi dessutom vattengaranti.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Certifieringar och Leverantörer

  • Drillwell Brunnsborrning
  • Drillwell är certifierade borrare
  • Värmepump av högsta kvalité
  • Bergvärme och Jordvärme installation

Kontakt

0761 386 777 
Håbol Stom 160
66891 Ed
kontakt@drillwell.se

Drillwell - Brunnsborrning