BERGVÄRME

Ett av de mest effektiva uppvärmingsalternativen på marknaden som ger dig bättre och mer energisparande uppvärmning. Tveklöst en av de investeringar som sparar mest pengar för husägare idag.

Bergvärme är en beprövad, pålitlig och bekymmersfri värmekälla. Väl installerad behöver du normalt sett inte oroa dig för din uppvärming alls.

Fler och fler satsar på bergvärme som sin primära värmekälla. Anledningarna är flera och enkla. 

Med Bergvärme får du förnyelsebar energi direkt ifrån berggrunden. Din bergvärmepump levererar helt enkelt solenergi som lagrats i berget.

Tekniken är beprövad och underhållet är lågt vilket gör att du kan se din besparing redan ifrån första dagen efter installationen, trots den initiala investeringen.

Drillwell borrar för bergvärme

Hur fungerar bergvärme?

En bergvärmepump värmer upp din bostad eller fastighet genom att utnyttja solenergi som lagrats i berggrunden. Så här går det till:

Bergvärme - Så fungerar det
1

Borrning

Ett hål borras på upp till 200 meters djup.

2

Slang sänks ned

I det borrade hålet sänks en slang ned. I slangen cirkulerar en vätska.

3

Uppvärmning

Vätskan i slangen värms upp av den i berget lagrade värmen.

4

Vätskan pumpas upp

Den uppvärmda vätskan pumpas sedan upp till huset

5

Bergvärmepumpen utvinner värmen

Med kompressorteknik utvinner bergvärmepumpen värmen ur vätskan.

6

Retur

Vätskan pumpas åter ner i berggrunden för att på nytt värmas upp.

Hur går installationen till?

Installation av bergvärme kan tyckas komplicerad. Men vi hjälper dig genom hela processen. Så här fungerar en normal installation av bergvärme, från början till slut.

Utomhusarbetet inleds.

Vi anländer till platsen med borrigg. För att göra så lite åverkan på din mark som möjligt används markskydd om nödvändigt.

Borrning

Ett hål borras ner i berget. Ovanför berggrunden fodras hålet med sammansvetsade stålrör.

Kollektorslangen sänks ner

En kollektorslang sänks ner i borrhålet och borriggen avetableras.

Grävtjänster

Nu grävs slangar ned ifrån ert nya borrhål till er fastighet. Eventuell håltagning görs i fastigheten.

Inomhusarbetet inleds

Gammal utrustning demonteras och den nya värmepumpen ställs på plats. En certifierad elmontör ansluter värmepumpen till villans elnät.

Sammankoppling

Nu kopplas värmepumpen ihop med borrshålsslangarna.

Färdig installation

När installationen börjar bli färdig tilläggsfylls rören för att avlägsna eventuell luft i systemet. Du får samtidigt en genomgång av din nya värmepump av oss. 

Ditt bergvärmesystem är nu färdigt.

Hur mycket kan du spara med bergvärme?

En installation av bergvärme är en lönsam investering för både ekonomi och miljö.

1

Långsiktig investering

Först och främst är en bergvärmepump en långsiktig investering då ni sänker er kostnad för uppvärmning. Över tid så ger en bergvärmepump tillbaka hela sin investeringskostnad. Man brukar säga att investeringen är betald inom 5-10 år. 

2

Ekonomisk från dag ett

Även om en investering i bergvärme görs via ett lån så sparar ni pengar från första dagen. Besparingen är normalt högre än vad både räntor och amorteringar är tillsammans. 

3

Husvärde

Som grädde på moset så är bergvärme något som ökar värdet på ert hus markant. I Sverige är värmepump den uppvärmning som påverkar köpintresset mest positivt (enl. Mäklarsamfundet). Så inte nog med besparingar som görs under tiden ni nyttjar er bergvärme så visar sig fördelarna även om ni en dag väljer att sälja ert hus eller fastighet.

Fördelar och Nackdelar med Bergvärme

Ekonomiskt:
Bergvärme innebär oftast en mycket stor besparing i kostnaden för uppvärmning av din fastighet. Ofta kan du börja spara pengar redan från första dagen. Dessutom höjer bergvärme värdet på ditt hus.

Miljövänligt:
Den enda direkta miljöpåverkan installationen har är den el som används av din värmepump. En marginell förbrukning i förhållandet till alternativa uppvärmningssystem. 

Bekvämt:
Normalt sett sköter värmepumpen sig själv utan problem och underhåll. 

Frikyla:
Bergvärme kan även kombineras med fläktkonvektor som under de varma månaderna även kan ge dig kyla.

Stor investering:
Värmepump, borrning och installation blir tillsammans en investering. Besparingen blir emellertid så stor att du ofta kan börja spara pengar från första dagen, även om du lånat pengar till installationen.

Kräver borrning:
För att kunna installera bergvärme måste du borra en energibrunn, vilket i sin tur kräver att du kan borra dig ner till berget på din tomt. I vissa fall går inte det, och då kan man istället överväga jordvärme. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kräver tillstånd:
För att installera bergvärme krävs tillstånd från kommunen. Det brukar oftast vara en formalitet, såvida det inte är väldigt många av dina allra närmaste grannar som redan borrat efter bergvärme. Även här hjälper vi dig med hela processen.

Kostnadsfri offert och hjälp hela vägen

Vi ger dig alltid vägledning, tips och råd innan du fattar ett beslut för installation av bergvärme eller jordvärme. Vid brunnsborrning erbjuder vi dessutom vattengaranti.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Certifieringar och Leverantörer

  • Drillwell Brunnsborrning
  • Drillwell är certifierade borrare
  • Värmepump av högsta kvalité
  • Bergvärme och Jordvärme installation

Kontakt

0761 386 777 
Håbol Stom 160
66891 Ed
kontakt@drillwell.se

Drillwell - Brunnsborrning